Aişe radıyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre, kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e taun hastalığını sormuş, o da şöyle buyurmuştur:

“Taun hastalığı, Allah Teala’nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu mü’minler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah’tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse, kendisine şehit sevabı verilir.”[1]


Açıklama

aciklama Açıklama: * Taun yani veba hastalığı hem bulaşıcı hem de çabucak ölüme götüren bir hastalık olup buna yakalanan kimse gerekli çarelere başvurduktan sonra başkalarına bulaştırmamak ve mükafatını da sadece Allah’tan bekleyerek sabredip bulunduğu yerde oturursa, hem karantina dediğimiz şeyi gerçekleştirmiş hem de sabrından dolayı şehid sevabı almaya hak kazanmıştır. Çünkü müslümanın namazdan başka bir silahı da sabırdır. (Bakara: 2/45) ayetinde olduğu gibi. [2]
mescidinebevi Hadis No: 00000304
kaynak Kaynak: [1] Buhari, Tıb 31; Ayrıca bk. Buhari, Enbiya 54; Kader 15; Müslim, Selam 92–95.
[2] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 21

karbilgi3